Vastuullisuus tekstiiliteollisuudessa

Vastuun käsite on melko uusi yritysmaailmassa. Tietoisuus elinkeinoelämän vastuista kasvaa nopeasti ja myös yritykset hyväksyvät tämän. Tekstiiliteollisuus ei ole poikkeus. Myös tekstiilialan yritykset ymmärtävät vastuunsa yhteiskuntaa ja ympäristöä kohtaan. Yritysten tarve toimia vastuullisesti vastaa pohjimmiltaan siihen, että asiakkaat odottavat ja vaativat vastuullisuutta yrityksiltä. Yritysten tavat toteuttaa vastuullisuutta voivat kuitenkin olla erilaisia.

Mistä tietää, onko vastuullisuus yrityksen aito ydin vai onko vihreät virkkeet vain keino lisätä myyntiä ja johtaa harhaan.

Tekstiilituotteiden valmistus on monivaiheinen ja monenlaista erityisosaamista vaativa prosessi. Moni kuluttaja toivoo, että tuotteet olisi valmistettu mahdollisimman lähellä. Made in -merkintä määräytyy usein ompelupaikan perusteella ja kertoo siten vain osan tekstiilituotteen alkuperästä. Onko vastuullista ostaa tuote, joka on suunniteltu Suomessa mutta valmistettu muualla? 

Valmistusprosessin vastuullisuutta on ulkopuolisen lähes mahdotonta selvittää. Keskiöön nousee yrityksen avoimuus ja viestintä tuotantoprosessista. Avoimuus tukee vastuullisuutta ja avoimuudella yritykset voivat viestittää, että vastuullisuus on aidosti heitä kiinnostava asia. 

Kaikki vastuulliset toimet eivät kuitenkaan ole kaupallistettavissa. Jotkut vastuulliset teot voivat olla jopa epäkaupallisia. Esimerkiksi kieltäytyminen myymisestä jälleenmyyjälle tai alihankkijalle, jonka tietää toimivan epävastuullisesti.

Rehellisyys kantaa vaikka kaikkea ei voikaan suoraan kääntää rahaksi. Vastuullisuus heijastuu lopulta yrityskulttuuriin, toiminnan periaatteisiin.

Sen sijaan, että suitsutettaisiin jatkuvasti vihreitä arvoja, aitouteen kuuluu myös tuoda esille kehityskohteet. Asiat, missä ei olla vielä siellä missä haluttaisiin. Kehityskohteiden tuominen esille ei ole heikkoutta vaan viestiä asiakkaalle, yrityksen matkasta kohti vastuullisuutta.

Vastuullisuus on käsitteenä hyvin ylimalkainen. Erilaiset sertifikaatit ovat helppo tapa varmistaa, että tuote on valmistettu vastuullisesti. Kriteerit ovat yhtenäiset ja sertifikaatin pohjalta eettisyys ja ekologisuus tehdään ymmärrettäväksi. Isoilla yrityksillä on usein paremmat resurssit sertifikaattien hankintaan kuin pienillä yrityksillä. Sertifikaateilla yritykset saavat ulkopuoliselta vahvistuksen vastuullisuudelle, mutta nämä ovat usein hintansa takia pienten yritysten ulottumattomissa.

Kestävän tekstiilialan yrityksiä on listattu FINIX-hankkeen #kestävävaate-kampanjan alle https://finix.aalto.fi/kestavavaate-kampanja/

Kahdeksan kohdan listalla voi vertailla yritysten tekstiilituotteiden valmistusta, materiaalien käyttöä, kestävien palveluiden tarjoamista ja kuinka avoimesti tuotantoketjua on avattu.